Download het AV & IT Benchmark Rapport

De resultaten in het rapport nemen u mee van het heden naar de toekomst. De inzet van professionele audiovisuele & IT oplossingen, de redenen, de voordelen, de aandachtspunten, de toekomstplannen en meer.

Gebruik van audiovisuele en IT-technologieën neemt toe

Het is duidelijk: organisaties kunnen niet meer zonder audiovisuele en IT-technologieën. 49% investeert in AV & IT om de efficiency te verhogen en 62% om de communicatie te verbeteren. Doelen die ook bereikt worden. 59% geeft namelijk aan dat AV & IT bijdraagt aan de realisatie van hun doelstellingen, 80% bevestigt een verbeterde teamprestatie en maar liefst 88% onderstreept dat de informatieoverdracht verbetert.

Hoe het toekomstige audiovisuele landschap er precies uit komt te zien, is nog de vraag, maar het onderzoek van BIS maakt alvast enkele interessante contouren zichtbaar. Investeringsbudgetten zullen stijgen, de rol van AV & IT zal toenemen en de verwachtingen rondom de dienstverlening zal groeien. De wetenschap dat audiovisuele producten en IT-diensten meer en meer met elkaar verweven raken, zal dat percentage waarschijnlijk verder doen stijgen.

Download nu het hele rapport

Alle resultaten van het onderzoek en interessante conclusies inzien? Vul hiernaast uw gegevens in, op de volgende pagina vind u dan de link naar het Benchmark Rapport.

Benchmark-rapport-2019