Het antwoord op de uitdagingen van
het kantoor 

Kantoren van nu stellen nieuwe eisen aan ondersteunende systemen. Korte, ad
hoc overleggen hebben de plaats ingenomen van lange vergaderingen. En met
Het Nieuwe Werken is ook het fenomeen werkplek revolutionair veranderd. Niet
voor iedere werknemer is meer standaard één werkplek op kantoor nodig.

Zo is de behoefte aan activiteitengericht huisvesten ontstaan. Het kantoor wordt zo ingericht dat de activiteiten van medewerkers optimaal gefaciliteerd worden. Maar
wat betekent dit alles voor Workplace Management en Room Management? Dat
laten we zien in deze whitepaper. Niet alleen verkennen we de beide begrippen,
maar vooral ook laten we zien wat er precies nodig is om antwoord te geven op de
behoeften van deze tijd.

Deze whitepaper over Workplace Management is gratis. Vul het formulier rechts in en download de whitepaper direct.